ZON nieuws

Het gebied

Kaart Regio Oost

Regio ZON ligt in het stroomgebied van de Rijn. Het bestaat uit deelstroomgebied Rijn-Oost (de beheersgebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe).