Nieuwsbrief juni 2020


Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen die vooral over droogte gaat.

Het is dit voorjaar namelijk droger dan ooit In deze nieuwsbrief kan je lezen hoe waterschappen omgaan met de droogte. Om beter vat te krijgen op de gevolgen van droogte en de mogelijke maatregelen neemt Teun Spek, beleidsadviseur water, ons mee met het Droogteonderzoek Hoog- Nederland. Ook gaan we in onze regio door met het nemen van maatregelen om meer water vast te houden en minder te gebruiken. Goed bodembeheer is hiervoor cruciaal. Gebiedsmakelaar Janke Kloosterman laat zien hoe ZON en DAW hierin samen optrekken. En, er is een nieuwe ZONcoördinator.Wim Wassink stelt zich in voor.