Deelnemers


In regio Oost hebben 107 partijen verklaard dat zij het belang inzien van het nemen van zoetwatermaatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Het gaat om:

  • vier provincies;
  • vier waterschappen;
  • ruim zeventig gemeenten;
  • Terreinbeheerders;
  • verenigingen voor particuliere grondeigenaren;
  • natuur- en milieufederaties;
  • LTO;
  • drinkwaterbedrijf Vitens en Waterleidingsmaatschappij Drenthe.

Uiteindelijk hebben een aantal partijen in het zogenaamde Regionaal Bod vastgelegd dat zij in de periode 2016 – 2021 daadwerkelijk maatregelen gaan nemen op het gebied van zoetwater en daar geld voor vrijmaken. Deze partijen komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Deltafonds.