Bestuursovereenkomst


In 2015 ondertekenden in regio Oost 107 partijen de bestuursovereenkomst.

Vervolgens is deze overeenkomst op rijksniveau bekrachtigd met de ondertekening door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). Met deze twee belangrijke mijlpalen in 2015 zijn de financiering en het commitment voor de eerste uitvoeringsperiode 2016 – 2021 geregeld. Op deze manier maken partijen een gezamenlijke start om te zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende zoetwater en om de droogteproblematiek tegen te gaan.

De bestuursovereenkomst heeft tot doel afspraken vast te leggen tussen regionale partijen en het Rijk en tussen regionale partijen onderling over het Werkprogramma "Wel goed water geven!" (pdf, 3.9 MB). De afspraken gaan over de organisatie van de uitvoering, de financiering en de rapportage over de besteding van de middelen.