Organisatie


ZON is een project onder het RBO Rijn-Oost. Programmacoördinator is Wim Wasssink. Hij wordt bijgestaan door de programmasecretaris Amy Maduro.

De werkgroep ZON, waarin alle deelnemende partijen zijn vertegenwoordigd, bespreekt alle relevante zaken en zorgt voor draagvlak. Het kernteam ZON bereidt onder andere de vergaderingen van de werkgroep voor.

Werkgroepleden:

 • Wim Wassink, programmacoördinator ZON, lid kernteam ZON
 • Amy Maduro, programmasecretaris ZON, lid kernteam ZON
 • Ronald van Ark (waterschap Rijn en IJssel), lid kernteam ZON
 • Teun Spek (provincie Gelderland), lid kernteam ZON
 • Geert Kurvers (provincie Gelderland)
 • José van de Wouw (Rijkswaterstaat)
 • Leo de Vree (provincie Drenthe)
 • Rini Bulterman (provincie Overijssel)
 • David de Jong (provincie Utrecht)
 • Bas Worm (waterschap Vechtstromen)
 • Bert Hendriks (waterschap Drents Overijsselse Delta)
 • Hedwig van Putten (waterschap Vallei en Veluwe)
 • Matthijs van den Brink (waterschap Vallei en Veluwe)
 • Freddy ten Kate (gemeente Deventer, namens gemeenten)
 • Hendrikjan Teekens (gemeente Enschede, namens gemeenten)
 • Sylvie Meijer (Vitens)
 • Elma Haakmeester (LTO)
 • Robbert Blijleven (Landschap Overijssel, namens Terreinbeherende organisaties)
 • Carola Hoogland (DPRA-coördinator Rijn-Oost)