Maatregelen


De gezamenlijke partijen binnen ZON hebben een lijst met maatregelen (periode 2016-2021) (pdf, 110 kB) opgesteld. De maatregelen die op de lijst staan, komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Deltafonds. De percentages die in de lijst staan, geven aan welk deel van de kosten van de maatregel kunnen worden toegerekend aan zoetwater. Voorbeelden van maatregelen die zijn of worden uitgevoerd, kunt u bekijken op verwijzen op de kaart.

De uitvoering van ZON-maatregelen blijft ook nodig na 2021. Ook daarvoor komt weer geld uit het Deltafonds beschikbaar. Samen met alle bestaande partijen en een aantal nieuwe deelnemers werken we aan een aangepast maatregelenprogramma voor de periode 2022 – 2027.