ZON en het Deltaprogramma


Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater en de gevolgen van extreem weer.

Doel Deltaprogramma

De overheid wil voorkomen dat er weer een watersnoodramp gebeurt, zoals in 1953. Of dat de rivieren dreigen te overstromen zoals in de jaren ’90. In het Deltaprogramma staan de plannen hiervoor.

Het doel van het Deltaprogramma is:

  • Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen;
  • zorgen voor voldoende zoetwater;
  • de inrichting van het land klimaatbestendig maken.

Het Deltaprogramma gaat dus over waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Over zoetwater vindt u informatie op de website van Deltacommissaris.

Binnen het Deltaprogramma is een Deltafonds ingesteld. Het Deltafonds voor zoetwatermaatregelen is € 150 miljoen voor de periode 2016 – 2021. Onze regio ontvangt daarvan ongeveer € 27 miljoen. De eigen investering vanuit regio Oost is ongeveer € 89 miljoen. In deze periode van 6 jaar investeren we dus 116 miljoen euro in een robuuste zoetwatervoorziening.